ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działamy w obszarze nieruchomości mieszkaniowych obsługując ekskluzywne budynki, zlokalizowane w elitarnych miejscach centrum Warszawy w tym wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

 SBM JUVENES Al. Jerozolimskie 133,Warszawa,

„Rezydencja Symfonia” ul. Okrzei 23,  Warszawa,

„Złota 44” ul. Złota 44, Warszawa (wsparcie administracyjne),

"Rezydencja Maltańska", ul. Jazgarzewska 17 Warszawa,

"Rezydencja Foksal", ul. Kopernika 5, Warszawa,

"Dom na Dolnej", ul. Dolna 17, Warszawa,

"Centrum Praskie Koneser", ul. Ząbkowska 27/31, Warszawa,

"Koneser Budynek Wytwórni", ul. Markowska 22, Warszawa,

"Teatr Wars Sawa", Rynek Nowego Miasta, Warszawa.

.

Zarządzamy kompleksem 12 budynków zlokalizowanym na obszarze około 5 ha nieruchomości o charakterze komercyjnym, byłej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”

Rewitalizacja tego olbrzymiego terenu jest wyzwaniem nie tylko dla projektantów i inwestora, ale również dla zarządców, którzy prowadzą prace w remontowanych obiektach zabytkowych i uczestniczą w procesie inwestycyjnym.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze budynków wykorzystywanych na działalność związaną z kulturą i sztuką oraz nieruchomościami o wartości historycznej, które zostały wpisane do rejestru zabytków,. Wśród tych nieruchomości wyjątkowe są: Kompleks KONESER, Kino WARS, Teatr Wytwórnia Janusza Owsianego i budynek „Starej Mennicy”.

Dodatkowo zarządzamy i prowadzimy kompleksową obsługę nieruchomości biurowej Symfonia (Kłopotowskiego 22, Warszawa), która stanowi jeden z największych budynków tego typu na Pradze.

Przy zarządzaniu tego typu nieruchomościami korzystamy z usług licencjonowanych Zarządców i doświadczonych administratorów. W związku z powyższym firma Magnus posiada niezbędne ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie specjalistyczne kierowane dla zarządców nieruchomości.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Obrazem sprawnie funkcjonującej nieruchomości jest ład i porządek panujący w obiektach i terenie zewnętrznym, stanowi on gwarancję niezakłóconych warunków prowadzonej  działalności i przekłada się na pozytywny wizerunek nieruchomości i jej właścicieli oraz użytkowników.

Naszą szczególną ofertę usługi utrzymania czystości kierujemy do najbardziej wymagających nieruchomości jakim są budynki mieszkaniowe i biurowe klasy „A”.

Magnus specjalizuje się w świadczeniu usług utrzymania czystości:

 • części wspólnych,
 • powierzchni garażowych,
 • terenów zewnętrznych,
 • powierzchni biurowych,
 • w pomieszczeniach specjalnych (sauny, siłownie,baseny).

Nasi pracownicy korzystają z profesjonalnych sprzętów oraz środków chemicznych przyjaznych dla ochrony środowiska.

OBSŁUGA TECHNICZNA

Sprawnie funkcjonująca nieruchomość jest gwarancją niezakłóconych warunków pracy Państwa nieruchomości i przekłada się na optymalizację kosztów eksploatacji.

Obsługą techniczną obejmujemy wszystkie nieruchomości dla których świadczymy usługi zarządzania i administracji. Posiadamy niezbędny personel do świadczenia usług konserwacyjnych oraz prowadzenia działań w trybie awaryjnym i usterkowym. W pełni obsługujemy instalacje:

 • elektryczna,
 • niskoprądowa,
 • gazowe (w tym kotłownie gazowe),
 • centralnego ogrzewania,
 • basenowe,
 • wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych,
 • wentylacji mechanicznej hal garażowych,
 • klimatyzacji centralnej VRV,
 • klimatyzacji opartej na systemie belek chłodzących,
 • hydrauliczne,
 • stacje uzdatniania wody,
 • wodno-kanalizacyjne.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Firma Magnus oferuje produkt obsługi księgowej dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. W ramach pakietu księgowego zapewniamy:

 • pełną obsługę naliczeń dla współwłaścicieli/spółdzielców,
 • prowadzenie kont bankowych,
 • księgowanie naliczeń,
 • prowadzenie ksiąg,
 • sporządzanie rozliczeń okresowych,
 • obsługę interesantów,
 • rozliczanie indywidualne mediów (w przypadkach gdy podmiot nie posiada umowy zewnętrznej),
 • prowadzenie e-kartoteki (wgląd online poszczególnych kont lokali),
 • obecność księgowych na zebraniach okresowych,
 • sporządzanie naliczeń czynszowych,
 • rozliczanie zaliczek z tytułu mediów,
 • rozliczanie funduszu remontowego.

Dział księgowy specjalizuje się w księgowość Wspólnot i Spółdzielni. Pracownicy korzystają z najlepszych systemów księgowych dedykowanych obsłudze tej właśnie gałęzi księgowości tj. Programy „DOM” i „SŁOŃ”. Sprawozdania generowane przez nasz dział księgowy sprawdzane są przez biegłych rewidentów, którzy sygnują sporządzone dokumenty.

OCHRONA NIERUCHOMOŚCI

Firma Magnus współpracuje z profesjonalnymi i licencjonowanymi podmiotami świadczącymi usługi ochrony fizycznej oraz mienia. Aktualnie współpracujemy z firmami:

 • Polescort,
 • Defensor,
 • CitySecurity,
 • Konsalnet.

Zapewniamy profesjonalne usługi i standardy wyposażenia pracowników ochrony: system obchodowy, system antynapadowy „Lifeguard”, patrol interwencyjny, internetowy podgląd do systemu obchodowego.

USŁUGI DODATKOWE

Realizując obowiązki Zarządcy nieruchomości nie zaniedbujemy istotnych elementów obsługi nakazanych prawem oraz związanych z nieruchomością w tym między innymi oferujemy wykonywanie:

kontrole stanu technicznego

przeglądy obiektów budowlanych i pomiary instalacji gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” Art.62.1 Ust.1)

opinie i ekspertyzy techniczne

usługa, polega na przygotowywaniu opinii i ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązywania problemów z nienależycie funkcjonującymi elementami infrastruktury obiektów,

świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Art. 5 ust. 3 dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna.

nadzory inwestorskie

usługa polega na fachowej ocenie zjawisk technicznych i samodzielnym rozwiązywaniem problemów techniczno-organizacyjnych, w imieniu Inwestora w związku z realizacją robót budowlanych.

MAGNUS Facility Management Sp. z o.o.

Ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa
NIP: 1132854797
tel. (+48 ) 22 698 11 11

e-mail: biuro@magnus.fm
www: magnus.fm

Napisz do nas